Flexwoningen in Zeewijk

Op 6 oktober 2022 heeft Wethouder Sander Smeets (D66/wonen) aangegeven dat de gemeente Velsen flexwoningen gaat inzetten om extra woonruimte te creëren. Het Groot Helmduin in Zeewijk is daarbij aangewezen als plek waar flexwoningen geplaats gaan worden. De gemeente wil de (tijdelijke) flexwoningen binnen twee jaar opgeleverd hebben. De woningen zijn gepland om vijftien jaar te blijven staan. 

De flexwoningen zijn bedoeld voor het huisvesten van de volgende drie specifieke groepen bewoners: 

1. Jongeren

Studenten en andere jonge Velsenaren die meer zelfstandig willen gaan wonen

2. Spoedzoekers

Deze groep bestaat uit mensen die geen woning (meer) hebben als gevolg van; 

-Huisuitzettingen of gedwongen verkoop, wangedrag of baanverlies, 

-Tijdelijke huisvesting vanwege renovatie van een huurwoning, 

-Echtscheiding, 

-Uit de gevangenis zijn ontslaan. 

3. Statushouders

Statushouders zijn nieuwe Nederlanders aan wie een verblijfsvergunning is verleend na het doorlopen van een asielprocedure.


Bezorgde omwonenden hebben op basis van deze informatie een werkgroep opgericht. De zorg van de bewoners zit in de verslechtering van de leefbaarheid van Zeewijk door de mogelijke komst van extra (aantallen) kwetsbare bewoners. 

De werkgroep wil de gemeente helpen bij het goed inpassen van het project in Zeewijk. Dat willen we doen door mee te denken en praten over de plannen van de gemeente, het doorgeven van de zorgen en vragen die de omwonenden hebben, en het aandragen van mogelijke alternatieven. Dit laatste als de plannen van de gemeente niet kunnen rekenen op voldoende steun van de omwonenden.

De werkgroep Groot Helmduin plaatst op deze website haar activiteiten en updates daarvan.


Voor vragen kunt u ons bereiken op het onderstaande email adres:

groothelmduin@gmail.com


© 2022 Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin